Zapisy na imprezę VII Spotkanie Klasycznych Triumphów, która odbędzie się w dniach 03-05 września 2021, trwają do końca marca 2021. To także ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń drogą mailową na adres: kontakt@klasycznytriumph.pl

W zgłoszeniu mailowym prosimy o podanie następujących informacji:

 • Imię i nazwisko uczestnika
 • Model i rok produkcji motocykla
 • Telefon kontaktowy
 • rozmiar t-shirt’a

Opłata za pobyt w Hotelu Beskidzki Raj odbywać się będzie bezpośrednio na rachunek hotelu po wcześniejszym zgłoszeniu pobytu drogą mailową, najpóźniej do dnia 31 marca 2021. Termin ten to także ostateczny termin wpłaty za pobyt w hotelu.

 • mail: k.wadolny@beskidzkiraj.pl
 • tel: 698 40 50 60  , +48 33 444 61 69
 • hasło na ceny promocyjne za pokoje:  „Spotkanie Triumphów”

Pokoje dla uczestników: czas zameldowania od godz. 15:00, czas wymeldowania do godz. 11:00

Koszt pobytu w pokoju 2 lub 3-osobowym wynosi:  346 zł/ za osobę

Koszt pobytu w pokoju 4-osobowym wyniosi: 336 zł/ za osobę

Podane powyżej ceny dotyczą całego pobytu od piątku do niedzieli (03-05.09.2021) wraz ze śniadaniami i sobotnią kolacją (95 zł za osobę)

Dane do wpłacenia opłaty:

Hotel Beskidzki Raj

SANTANDER BANK POLSKA  29 1090 1665 0000 0001 2977 4634

Uwaga: Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na VII Spotkanie Klasycznych Triumphów jest potwierdzenie wpłaty za pobyt na rachunek hotelu. 

Organizatorzy nie rezerwują pokoi w hotelu, a zgłoszenie na zlot nie stanowi automatycznie informacji dla hotelu!

Są to ceny specjalne tylko dla uczestników imprezy w czasie jej trwania.

Wprowadziliśmy też wpisowe na imprezę w kwocie 150 zł w ramach, którego każdy uczestnik VII Spotkania Klasycznych Triumphów 2021 otrzyma pakiet upominków. Wpisowe płatne na miejscu po przybyciu na imprezę.

Każdy uczestnik winien posiadać ważne ubezpieczenie OC motocykla, którym bierze udział w imprezie oraz prawo jazdy kategorii A, jak również przestrzegać zasad prowadzenia motocykla w trakcie całej imprezy (zasady ruchu drogowego, zakaz prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. ewentualne wypadki uczestników powstałe z przyczyn leżących po ich stronie na trasie wspólnego przejazdu
 2. zniszczenia w hotelu z winy uczestnika
 3. brak ubezpieczenia motocykla uczestnika
 4. brak uprawnień do kierowania motocyklem (prawo jazdy kategorii A)

UWAGA: W razie braku możliwości przeprowadzenia imprezy w pierwotnym terminie z uwagi na zmiany przepisów dotyczących COVID-19 informujemy iż zostanie ona przeprawadzona w roku 2022 z automatycznym przesunięciem środków wpłaconych na rzecz Hotelu Beskidzki Raj na kolejny rok.