IMGL3944 copy [Klasyczne Triumphy opanowały Pieniny]